Asociace profesionálních fotografů ČR

Asociace profesionálních fotografů české republiky (dříve AF ČR) byla založena 22. ledna 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním APF ČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. V současné době má přes 100 stálých a 4 čestné členy.

Asociace profesionálních fotografů České republiky je členem Federace evropských profesionálních fotografů (FEP), je přidruženým členem Asociace profesionálních fotografů USA a má členství i ve Světové radě profesionálních fotografů (WCPP). APF se podílí na řadě aktivit těchto mezinárodních organizací, jako jsou kongresy FEP profesionálních fotografů, výstavy či soutěže (Photographer of the Year, World Photographic Cup, FEP Young Photographer Award aj.), kde členové APF získali již řadu ocenění.

Členové APF mají možnost se ucházet o evropský certifikát profesionální kvality QEP (Qualified Evropean Photographer) a následně o certifikát Master QEP, který uděluje na základě předložených prací odborná komise FEP složená ze špičkových fotografů z celé Evropy. V současné době má naše národní asociace již 24 držitelů certifikátu QEP a 8 držitelů certifikátu Master QEP, který je známkou nejvyšší profesionální kvality fotografické práce v rámci EU.

Již 16 let uděluje APF prestižní cenu „Osobnost české fotografie“ , která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Uděluje také cenu „Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii“, jež je určena osobnosti, která dlouhodobě, zásadním způsobem přispěla ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V posledních letech byla cena rozšířena o kategorii Fotografická publikace roku a Kalendář roku a od roku 2019 je zcela nově udílena „Osobnost mladé české fotografie – do 30 let“.

Prezident APF: Jan Pohribný, Master QEP
Viceprezidenti: Miloš Fic, Master QEP a Marian Beneš, Master QEP