Piotr Musial

Myslím si, že vzhledem ke specifičnosti studia architektury jsem posedlý geometrií, kompozicí, rámováním mých fotografií, ale také záměrným porušováním obecně přijímaných pravidel. I když už mnoho let nepracuji jako architekt, stále zjišťuji, jak důležitá byla tato zkušenost pro mě a moji fotografii. Filozofie dekonstruktivismu od Jacquesa Derridy je mi velmi blízká.

Lidé

Nejčastějším tématem mé fotografie jsou lidé a především ženy. Fascinuje mě cesta objevování prostřednictvím fotografií. Modely jsou často jako plátno, na které mohu malovat nebo jako surová hlína, kterou lze tvarovat a vyjádřit tak svou vizi. Osoba a osobnost se dostává do pozadí a model se stává nástrojem pro zachycení myšlenek, které mám při focení v hlavě.

Fotografie

Studiová fotografie mě fascinuje, přestože fotografické studio nemusí být nutně místem pro fotografování. Mým cílem je vytvořit obraz s využitím různých typů studiového osvětlení a tím extrahovat nápady z mé hlavy do dokonalého rámečku pomocí světla. Vlastně mohu říci – abych citoval mého přítele fotografa Grzesieka Szafrugu: „Nepotřebuji Slunce“. Jsem plnokrevné studiové zvíře a do určité míry věřím, že mohu nějakým způsobem nahradit Slunce.