Studio MtM - Jaroslav Mužík (SPŠel•it Dobruška)

Za vznikem Studia MtM stála především moje touha praktického přiblížení fotografie studentům. Projekt se po 9 letech podařilo dokončit a studio nyní nabízí široké možnosti využití. Studentům tak pomáhá daleko lépe pochopit celý produkční řetězec výroby fotografie.

Vše začalo v roce 2009, kdy jsem přijal nabídku přátel ze SPŠel.it v Dobrušce a nastoupil do procesu výuky, do nové oblasti počítačové grafiky a multimédií rodícího se oboru Aplikační software a multimédia. Od počátku jsem vizualizoval jasný cíl: student získá a upevní své znalosti nejlépe v podmínkách reálného vybavení, na základě vlastních chyb a zkušeností s technikou. Počátek nebyl jednoduchý, neboť prostory bylo nutno zrekonstruovat, vybudovat a vše vybavit téměř od nuly. Bez reálného fotoateliéru a grafického studia, kde by na sebe jednotlivé procesy navazovaly, by moje vize výuky neměla smysl.

První fotoateliér, nahrávací studio a tiskový koutek se od základu budoval svépomocí 4,5 roku. Daný prostor se ale postupem času zmenšoval k poměru narůstajícího počtu zájemců o tento obor, což vyvolalo potřebu dobudovat a dovybavit další prostory. Tím vzniklo naše největší multimediální a grafické studio na škole a změnou dispozice učebny i celá výrobní linka pro finální úpravy tiskovin. Současně bylo důležité vyřešit náklady tisku, odpovídající kvalitu včetně správy barev a kalibrace celého produkčního řetězce.

Řešení na úrovni profesionálního tisku předcházela moje účast na sérii kurzů, workshopů, odborných stáží a seminářů v hradecké divizi FOTO společnosti FOMEI. 

Naše grafické studio se postupně zaplnilo a pokrylo tak i nejmodernější dostupné technologie tisku a nyní disponuje 9 tiskárnami z řady hobby i profi. Po první tiskárně Canon PIXMA iX6850 následovaly další až do velikosti formátu A1. Dnes pracujeme s těmito typy tiskáren: DNP DS620, DNP DS80DX, profi EPSON SureLab D700, EPSON SureColor P800, EPSON SureColor T3100 a EPSON SureColor P6000. Volné místo na stole grafického studia nakonec zaplnila nízkonákladová tiskárna EPSON L1800.

Při práci se studenty mě nesmírně těší fakt, že celou filozofii zhmotňování digitálních bodů jim mohu nejen prakticky přiblížit, ale sami si ji mohou přímo realizovat.

Závěrem chci vyjádřit srdečné poděkování týmu FOMEI z oddělení tisku nejen za podporu, které se mi od nich dostávalo. Pozvání do rodiny ambasadorů tisku je pro mne velká pocta a zároveň i čestné uznání za realizaci nejlépe vybaveného školního studia v České i Slovenské republice.

Jaroslav Mužík
Učitel odborných předmětů na SPŠel.it Dobruška

FB SPŠel.it DobruškaIG SPŠel.it Dobruška