Zvolte jazyk
Volejte +420 495 056 500
01.01.2018

Osobnost české fotografie: nominujte se

Asociace profesionálních fotografů České republiky /APFČR/ vyhlašuje jubilejní patnáctý ročník
ceny Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie. Přihlaste své dílo a vyhrajte prestižní ocenění.

Kategorie

Osobnost české fotografie

Určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1.2017 do 31.12. 2017, zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

  • Minulý ročník vyhrál Jaroslav Kučera.

Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii

Určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

  • Minulý rok získal cenu Ing. Jiří Havel.
Image 1

Fotografická publikace

Určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie, který vytvořil v roce 2017 vynikající fotografickou knihu.

  • Kniha musí být veřejně publikovaná v tomto roce.
  • Minulý ročník vyhrál Jiří Bartoš za retrospektivní knihu Fotografie.


Image 2

Kalendář roku

Určena pro fotografa, vydavatele, který vytvořil mimořádný obrazový kalendář a přispěl tak ke kvalitě české fotografie.

  • Kalendář musí být veřejně publikovaný v tomto roce.
  • Minulý ročník vyhrál Jan Pohribný za kalendář pro firmu Panflex.

Důležité informace

Vaše návrhy lze zaslat nejpozději do 15.1.2018. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez jakéhokoliv omezení. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace (u knihy a kalendáře je důležité sdělit, proč jsou výjimečné v současné produkci), kategorii a kontakt na navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace. Návrh nesplňující výše uvedené podmínky může být prohlášen za neplatný.

Návrhy mohou být podány těmito způsoby:

  • E-mailem na adresu info@asociacefotografu.com a kopii na adresu petr.zhor@volny.cz
  • Písemně na adresu APF ČR, Karlova 28, 110 00, Praha 1
    • K posouzení knihy či kalendáře bude nutné předložit jeho finální výtisk