Choose your language
Call +420 495 056 150

Zodpovídá za provoz divize FOTO. Do firmy FOMEI nastoupil v roce 1991 jako produktový a obchodní manažer. Od roku 2000 vykonává funkci ředitele divize. Vystudoval SOU VŠCHT Pardubice v oboru chenik-operátor / fotochemie. V letech 1980-1991 pracoval v n.p. Fotochema na polévacích strojích, posléze  jako technolog. Řídí rozvoj nových strategií divize a komunikaci s partnery, kteří se podílejí na výrobě produktů zn.FOMEI.

Miloš Žalman

Miloš Žalman

division manager
division manager
+420 603 587 451
I do not want to miss anything
Here you can subscribe to events and news in our product range
- you can simply unsubscribe.