Fotovýstavy

Martin Vočadlo - Jedineční

Uměleckým jménem Martin Watch, vystudoval v roce 2016 jsem Aplikovanou a reklamní fotografii pod vedením prof. Miroslava Vojtěchovského a Mgr. Mariana Beneše na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na základě dlouholetého projektu jménem "Jedineční" se stal finalistou v celoevropské soutěži FETA AWARD 2016. Krátce se živil jako asistent reklamního fotografa v Praze - podílel se na zakázkách pro největší obchodní řetězce a komerční klienty.

V dubnu 2016 převzal ocenění osobnost české fotografie jako "Nejúspěšnější student soutěží FETA – FEP emergign talent award". Následně se podílel na společné výstavě s výtvarníkem světového formátu Lubošem Plným v Pražské galerii Artinbox, pod kurátorským vedením Nadi Rovderové a Terezie Zemánkové. Výstava mu otevřela dveře do výtvarného světa. Od té doby je uměleckým fotografem na volné noze. V současnosti stále pracuje a rozšiřuje projekt Jedineční a věnuje se další výtvarné činnosti.

Tři fotografie z cyklu Jedineční uvidíte zhmotněné na papíru FOMEI Collection Baryta MONO 290 přímo na výstavě FomeiTOP. 

Vítězné fotografie soutěže Fotografie roku 2016 + tři nejlepší fotografie s kategorie S FOMEI ČERNOBÍLE

Existuje mnoho fotografických soutěží vypisovaných pravidelně různými subjekty. Mezi ty, které mají nejvíce aktivních účastníků, patří právě tato. Je největší a patří mezi nejsledovanější u nás.

Jan Pohribný, Mgr., QEP 

ALMANACH FOTOGRAFIÍ
V POSTFOTOGRAFICKÉ A POSTMEDIÁLNÍ SITUACI

Kurátoři, pověření správní radou Asociace, promyšleně definovali pro své kolegy zadání plánované akce následujícím způsobem: „... Tématika ‚Detailu’ je míněna více v rovině obecné než technické a není tak omezena žádnou oblastí fotografie. Uvažujte tedy, prosíme, spíše o fotografiích s obsahem přesahujícím formu. Bude velmi přínosné, pokud toto zadání přijmete jako výzvu k nové tvorbě ...”. Tímto pokynem zjevně plánovaně přispěli nejenom ke zdaru výstavy, ale především posunuli – pro smysl práce Asociace jako celku – nevyhnutelnou debatu o poslání a smyslu tvůrčí fotografie v současnosti, která bývá definována jako postfotografická, respektive postmediální do hlubších významových rovin.

Fotografický Almanach bude prezentován na výstavě FomeiTop 2017. .

Co Vás čeká?

Kudy k nám?