Setkání Fotografů

16. 10. 2021
9:00
16. 10. 2021
20:00

Milí ko­le­gové, fo­to­gra­fové. Při­pra­vu­jeme pro Vás po „co­vid“ pauze pro­gram pod­zim­ního Se­tkání fo­to­grafů na so­botu 16.10.2021. Tento fo­to­fes­ti­val je ur­čen pro kaž­dého, kdo rád fotí, chce své fo­to­gra­fie zlep­šo­vat, fo­to­gra­fií se baví i se chce zdo­ko­na­lo­vat :)  

Image 0

Chtěli bychom Vás ujis­tit, že v pří­padě nu­ce­ného zru­šení akce Vám pe­níze vrá­tíme na účet, ze kte­rého při­šly. Držme si palce, ať se zase spo­lečně sejdeme, za­fo­tíme si, po­ba­víme se :)

Tě­šíme se už mo­ooc. Dobré světlo.
Vaši po­řa­da­telé

Webové stránky festivalu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Dalším využíváním těchto webových stránek souhlasíte s jejich používáním.