ART ECON

ART ECON je střední škola, která se soustředí na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů. Naším cílem je rozvíjet studenty akademicky, umělecky a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s celoživotním zájmem o umění a trvalou schopností učit se. 

Co se světly děláme?

V ateliéru fotografie učíme žáky profesionálním postupům, při kterých je velmi důležité kvalitní osvětlení. Fotografie je zejména o světle. Využíváme proto značku FOMEI, která je kvalitní a není složité se naučit světla obsluhovat. Studenti všech ročníků tak mohou světla využívat ke své tvorbě, ať už jde o nasvětlování portrétů, produktové fotografie či další kreativní projekty.

Proč světla FOMEI?

Jednoduchá odpověď – poměr kvalita, cena.


Sociální sítě ART ECON