ČVUT Fakulta stavební

O nás

Posláním Fakulty stavební ČVUT je vzdělávat budoucí odborníky a připravovat je pro uplatnění ve stavebnictví, architektuře a geodézii. Spolu s tím fakulta vykonává též vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou i další tvůrčí činnost.

Vedle kmenových předmětů mají studenti v nabídce řadu volitelných a mezi nimi jsou i fotografické předměty určené především posluchačům studijního programu Architektura a stavitelství. Na podporu fotografické výuky fakulta disponuje specializovanou učebnou spojenou se studentským fotoateliérem. Na fakultě je i univerzitní galerie, kde studenti mohou své práce vystavovat.

On-line prohlídka našeho fotoateliéru

Proč spolupracujeme s FOMEI?

Důležitá je pro nás kvalita. Máme vysoké nároky a produkty FOMEI je splňují při rozumných cenách ať už jde o ateliérové vybavení nebo tisková zařízení a tiskové materiály. Rozhodující pro nás však je firemní postoj a přístup k zákazníkovi jako k partnerovi. Ve FOMEI nejsme pohými zákazníky, kteří přijdou, nakoupí a odejdou. Když se kdykoli později dostaneme do nějakých problémů, můžeme se spolehnout, že FOMEI a její lidé budou nablízku s pomocí a podporou.