Počernické ateliéry

V květnu 2023 otevíráme naše ateliéry pro širokou odbornou veřejnost. Ke stávajícímu velkému filmovému ateliéru a zvukovému studiu přibyla i malá scéna video studia, vhodná především pro menší produkce, výukové tutoriály nebo komornější talk~show. Ateliéry prošly zásadní modernizací techniky a světelného parku. Přijďte si vyzkoušet své dovednosti do POČERNICKÝCH ATELIÉRŮ, a to za skvělé all-in flexibilní hodinové sazby! Těšíme se na vás.

Proč spolupráce s FOMEI?

S FOMEI spolupracujeme od začátku našeho působení. Důležité jsou pro nás jednoznačné výhody produktů, jakými jsou variabilita příslušenství díky bajonetům Bowens, konzistentní barevná teplota, spolehlivost nebo možnost dálkového ovládání osvětlovací techniky. Dalším nezanedbatelným benefitem je výborný osobní přístup zaměstnanců společnosti, jmenovitě pánů Tomaidese a Vrabce. Děkujeme!