Škola Creative Hill Collage

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o., se zaměřuje na rozvoj a vzdělávání studentů v oblasti audiovize, multimédií, designu, her a multimediálních aplikací. Důraz je kladen na praktickou výuku, která probíhá pod vedením odborníků z praxe v profesionálně vybavených učebnách, ateliérech a televizním studiu, s profesionální filmovou technikou, motion capture a VR. Absolventi školy se dobře uplatňují na trhu práce a jsou připraveni na navazující vysokoškolské studium v oblasti kreativního průmyslu.

Škola disponuje dvěma ateliéry:

x Malý ateliér je zařízený světly a fotografickým stolem FOMEI a je určený hlavně k výuce fotografie.
x Velký Zemanův ateliér o rozloze 260 m2 je vybavený 52 stropními světly na pantografech, šedým horizontem a 180° zeleným pozadím a využívá se k realizaci audiovizuálních cvičení.

Proč jsme si vybrali FOMEI:

Škola klade důraz na uplatnitelnost studentů v praxi, proto chceme, aby se už v průběhu studia seznamovali s profesionální technikou a naučili se ji obsluhovat a využívat ji kreativně. S trvalými světly a studiovými blesky značky FOMEI pracujeme převážně v hodinách fotografie, pevnost přepravních boxů oceňují naši filmaři při přepravě techniky na exteriéry. V rámci rekonstrukce ateliéru Zeman oceňujeme komplexní řešení stropního závěsného systému.

Sociální sítě Creative Hill

YT Creative HillFB Creative HillIG Creative Hill