Zvoľte jazyk
Volajte: +421 244 450 339

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Formulár na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je na stránke MH SR.