Zodpovídá za provoz divize FOTO. Do firmy FOMEI nastoupil v roce 1991 jako produktový a obchodní manažer. Od roku 2000 vykonává funkci ředitele divize. Vystudoval SOU VŠCHT Pardubice v oboru chemik-operátor / fotochemie. V letech 1980-1991 pracoval v Fotochema, n.p. na polévacích strojích, posléze jako technolog. Řídí rozvoj nových strategií divize a komunikaci s partnery, kteří se podílejí na výrobě produktů zn. FOMEI.

Miloš Žalman

Miloš Žalman

Ředitel divize