Tisková aplikace Mirage

Mirage je tisková aplikace německé společnosti Dinax vyvíjená pro tiskárny EPSON a Canon.

Mirage není typický RIP, ale disponuje velmi vysokým komfortem řazení a náhledu zakázek, stejně jako ty nejdražší RIPy stojící určitě pětinásobek. Fotografové, především ti velkoformátoví, tak mají možnost opustit utrpení jménem tisk skrze standardní tiskový ovladač. Mirage = jednoduchost, špičková technická kvalita, ICC profily zdarma. 

Mirage je stand-alone aplikace pro Win i MAC OS a instaluje se zároveň také jako plug-in do Adobe aplikací (Photoshop Elements, Photoshop, Illustrator, InDesign), pracuje tedy s nativními formáty společnosti Adobe, což je upřímně řečeno obrovská výhoda. Jako samostatná aplikace podporuje formáty jpg, tiff a pdf ve všech možných režimech: RGB, CMYK, stupně šedi, přímé barvy.

Image 1 1) Volba tiskárny, ze které se právě má tisknout. Pro založení nové tiskárny nestačí pouze ovladač, který je nainstalován v PC, ale také musí být nainstalována přes nastavení   Mirage (tento krok provádí pracovník FOMEI při instalaci softwaru nebo tiskárny).

 2) Výběr papíru, na který máte právě v tiskárně (na který se chystáte tisknou). Každé nové médium je před nahráním do Mirage důkladně změřeno zaměstnancem FOMEI na Spektrofotometru a na základě změřených hodnot daného papíru je vypočítán ICC profil (charakterizuje barvový  a správné zobrazení barev) média a následně je přiřazen k založenému papíru v Mirage. Uživateli stačí pouze vybrat papír z předinstalované knihovny (která je instalována pracovníkem FOMEI) medií z nabídky FOMEI, který je pro jeho tiskárnu změřen. Identický je jak název média v Mirage, tak popisek na krabici s papírem kterou si uživatel objedná.

3) Možnost zvolení kvality tisku v celé tiskové úloze. (doporučení normální/vysoká kvalita).

4) Volba tisku na role (nutností nastavení velikosti (šíře) role). Nastavení ořezu: po vytištění bude výtisk odříznut/neodříznut nebo lze nastavit ořez po každé tiskové úloze na stejném papíru. Lze nastavit i tisk na archové formáty (A4,A3, A3+ …). Další možností je nastavení bez okrajového tisku (snižuje životnost tiskárny).

5) Velikost obrazu lze měnit pouze u označených fotografií (modrý okraj kolem fotky). Dle velikosti obrazu jej lze přizpůsobit na stranu nebo šíři papíru nebo vyplnit plochu papíru (fill page) archu/role.

6) U každé jedné nebo více fotografie lze nastavit velikost nebo barvu ohraničení dle barev z obrazu nebo z paletě barev. Další možností je přiřazení rámu pro napínání pláten pro přednastavené rámové lišty Hahnemühle Gallerie Wrap Standard a Gallerie Wrap PRO.

7) Pro otočení fotografie je nutností, aby byla označena (modrý okraj kolem fotky) fotografie. Lze otočit i více fotografií současně a to jak nastavením automatického otočení nebo otočení dle stupňů 90,180.

8) Touto funkcí můžeme fotografii po papíru přemistit (ručně) a zarovnávat (na levou a pravou část papíru nebo na střed). U více fotografií je možnost odsazení fotografií od okraje na určenou vzdálenost uvedenou v cm.

9) Při větším množství fotografií software Mirage určí optimální rozložení (program hlásí zprávou v zelené lince v dolní části programu) fotografií po ploše papíru tak aby byl co nejmenší výmět odpadového papíru z tiskové úlohy.U více fotografií je možnost stanovení mezer mezi obrazy a to na přesně stanovenou hodnotu.

10) U jedné nebo více fotografií je možnost přiřazení ořezových značek pro snadné ořezání více nebo jedné fotografie a požadovanou velikost.

11) U každé otevřené fotografie v softwaru Mirage lze zvolit počet kusů od každé fotografie. Pro zrušení výběru některé fotografie stačí kliknout na zmenšený obrázek fotografie.

12) Po stisknutí tlačítka tisk se spustí tisková úloha, ve které se zobrazí procentuální odhad kolik obrazu je již vytištěno a jak dlouho bude daná úloha trvat.


Mirage je založena na posledním postscriptovém interpreteru a color management modulu od Adobe. Podporuje zrcadlení kraje obrazu pro snadné napínání pláten, změnu velikosti obrazů, výřezy a rámečky. Doslova vtipná automatická či manuální rotace obrazů se sofistikovaným algoritmem pro skládání zakázek vede k minimalizaci výmětu. Definice různých ořezových značek, simulace tiskových barev (soft-proofing) vč. barvy právě zvoleného tiskového média a vytváření dropletů pro totální zjednodušení ovládání jsou dalšími benefity sw mirage. Je lokalizovaná.

Libovolné rozšiřování knihovny médií uživatelem a platforma správy barev založená na mezinárodním standardu ICC činí z mirage robustní otevřenou aplikaci. Stovky generických profilů zveřejněných na stránkách výrobců inkjet médií jsou vám zdarma k dispozici a jsou s mirage plně kompatibilní. Ve verzi mirage PRO pak můžete využít SpectroProofer pro výrobu vlastních vysoce kvalitních tiskových ICC profilů a být tak zcela nezávislý na generických profilech či externí službě zákaznické kalibrace.

SW mirage je aplikace pro fine-art tisk, zvládne ale také produkci a digitální nátisk. Je kompatibilní s OS Windows od XP výš a MAC OSX 10.4 až po nejnovější. Počet současně instalovaných tiskáren EPSON / Canon v prostředí mirage není omezen.

V současnosti je k mání mirage verze 3.3, která řídí veškeré EPSON Stylus PRO / EPSON SureColor P / Canon iPF tiskárny formátu A3+ výš a pozor, i minilab EPSON SureLab D700.