Zvoľte jazyk
Volajte: +421 244 450 339

Tlačová aplikácia Mirage

Mirage je tlačová aplikácia nemeckej spoločnosti Dinax vyvíjaná pre tlačiarne EPSON a Canon.

Mirage nie je typický RIP, ale disponuje veľmi vysokým komfortom radenia a náhľadu zákaziek, rovnako ako tie najdrahšie RIPy stojace určite päťnásobok. Fotografi, predovšetkým tí veľkoformátoví, tak majú možnosť opustiť utrpenie menom tlač cez štandardný tlačový ovládač. Mirage = jednoduchosť, špičková technická kvalita, ICC profily zadarmo.

Mirage je stand-alone aplikácia pre Win aj MAC OS a inštaluje sa zároveň aj ako plug-in do Adobe aplikácií (Photoshop Elements, Photoshop, Illustrator, InDesign), pracuje teda s natívnymi formátmi spoločnosti Adobe, čo je úprimne povedané obrovská výhoda. Ako samostatná aplikácia podporuje formáty jpg, tiff a pdf vo všetkých možných režimoch: RGB, CMYK, stupne šedi, priame farby.

Image 1 1) Voľba tlačiarne, z ktorej sa práve má tlačiť. Pre založenie novej tlačiarne nestačí iba ovládač, ktorý je nainštalovaný v PC, ale tiež musí byť nainštalovaná cez nastavenie Mirage (tento krok vykonáva pracovník FOMEI pri inštalácii softvéru alebo tlačiarne).

 2)Výber papiera, na ktorý máte práve v tlačiarni (na ktorý sa chystáte tlačiť). Každé nové médium je pred nahraním do Mirage dôkladne zmerané zamestnancom FOMEI na Spektrofotometri a na základe nameraných hodnôt daného papiera je vypočítaný ICC profil (charakterizuje farbý a správne zobrazenie farieb) média a následne je priradený k založenému papieru v Mirage. Užívateľovi stačí iba vybrať papier z predinštalovanej knižnice (ktorá je inštalovaná pracovníkom FOMEI) médií z ponuky FOMEI, ktorý je pre jeho tlačiareň zmeraný. Identický je ako názov média v Mirage, tak popisok na krabici s papierom, ktorú si užívateľ objedná.

3) Možnosť zvolenia kvality tlače v celej tlačovej úlohe. (odporúčanie normálna/vysoká kvalita).

4) Voľba tlače na role (nutnosťou nastavenia veľkosti (šírka) role). Nastavenie orezu: po vytlačení bude výtlačok odrezaný/neodrezaný alebo je možné nastaviť orezanie po každej tlačovej úlohe na rovnakom papieri. Je možné nastaviť aj tlač na archové formáty (A4, A3, A3+ …). Ďalšou možnosťou je nastavenie bez okrajovej tlače (znižuje životnosť tlačiarne).

5) Veľkosť obrazu je možné meniť iba pri označených fotografiách (modrý okraj okolo fotky). Podľa veľkosti obrazu ho možno prispôsobiť na stranu alebo šírku papiera alebo vyplniť plochu papiera (fill page) archu/role.

6) U každej jednej alebo viacerých fotografií je možné nastaviť veľkosť alebo farbu ohraničenia podľa farieb z obrazu alebo z palete farieb. Ďalšou možnosťou je priradenie rámu na napínanie plátien pre prednastavené rámové lišty Hahnemühle Gallerie Wrap Standard a Gallerie Wrap PRO.

7) Pre otočenie fotografie je nutnosťou, aby bola označená (modrý okraj okolo fotky) fotografie. Je možné otočiť aj viac fotografií súčasne a to ako nastavením automatického otočenia alebo otočenia podľa stupňov 90,180.

8) Touto funkciou môžeme fotografiu po papieri premiestniť (ručne) a zarovnávať (na ľavú a pravú časť papiera alebo na stred). Pri viacerých fotografiách je možnosť odsadenia fotografií od okraja na určenú vzdialenosť uvedenú v cm.

9) Pri väčšom množstve fotografií softvér Mirage určí optimálne rozloženie (program hlási správou v zelenej linke v dolnej časti programu) fotografií po ploche papiera tak aby bol čo najmenší výmet odpadového papiera z tlačovej úlohy. Pri viacerých fotografiách je možnosť stanovenia medzier medzi obrazmi a to na presne stanovenú hodnotu.

10) Pri jednej alebo viacerých fotografiách je možnosť priradenia orezových značiek pre ľahké orezanie viac alebo jednej fotografie a požadovanú veľkosť.

11) Pri každej otvorenej fotografii v softvéri Mirage je možné zvoliť počet kusov od každej fotografie. Pre zrušenie výberu niektorej fotografie stačí kliknúť na zmenšený obrázok fotografie.

12) Po stlačení tlačidla tlač sa spustí tlačová úloha, v ktorej sa zobrazí percentuálny odhad koľko obrazu je už vytlačených a ako dlho bude daná úloha trvať..


Mirage je založená na poslednom postscriptovom interpreteri a color management modulu od Adobe. Podporuje zrkadlenie kraja obrazu pre ľahké napínanie plátien, zmenu veľkosti obrazov, výrezy a rámčeky. Doslova vtipná automatická či manuálna rotácia obrazov so sofistikovaným algoritmom na skladanie zákaziek vedie k minimalizácii odpadu. Definícia rôznych orezových značiek, simulácia tlačových farieb (soft-proofing) vr. farby práve zvoleného tlačového média a vytváranie dropletov pre totálne zjednodušenie ovládania sú ďalšími benefitmi sw mirage. Je lokalizovaná.


Ľubovoľné rozširovanie knižnice médií užívateľom a platforma správy farieb založená na medzinárodnom štandarde ICC robí z mirage robustnú otvorenú aplikáciu. Stovky generických profilov zverejnených na stránkach výrobcov inkjet médií sú vám zadarmo k dispozícii a sú s mirage plne kompatibilné. Vo verzii mirage PRO potom môžete využiť SpectroProofer na výrobu vlastných vysoko kvalitných tlačových ICC profilov a byť tak úplne nezávislý na generických profiloch či externej službe zákazníckej kalibrácie.

SW mirage je aplikácia pre fine-art tlač, zvládne ale aj produkciu a digitálnu nátlač. Je kompatibilný s OS Windows od XP vyššie a MAC OSX 10.4 až po najnovšie. Počet súčasne inštalovaných tlačiarní EPSON / Canon v prostredí mirage nie je obmedzený.

V súčasnosti je k dispozícii mirage verzia 4.5, ktorá riadi všetky EPSON Stylus PRO / EPSON SureColor P / Canon iPF tlačiarne formátu A3+ vyššie a pozor, aj minilab EPSON SureLab D700/D800