Zvoľte jazyk
Volajte: +421 244 450 339

ILFORD photo 5. časť - Čiernobiela fotografia z farebného negatívu

29.12.2017

Čiernobiela fotografia má svoje neopakovateľné čaro. Vnímame ju inak ako fotografiu farebnú. Mnoho farebných fotografií dostane úplne iný výraz, ak sú spracované čiernobielo. Poradíme Vám, ako z Vášho farebného negatívu zhotoviť na materiáloch ILFORD kvalitnú čiernobielu zväčšeninu.

Image 1

Najprv začneme klasickou cestou vo fotokomore. V minulosti, skôr než boli na trh uvedené materiály s premenlivou gradáciou (Multigrade), bol obrovský problém zhotoviť čiernobielu fotografiu tak, aby kvalitou aspoň sčasti zodpovedala správne čiernobielej fotografii. Fotografia bola málo kontrastná, vynikalo zrno farebného negatívu, ktoré bolo nadmerne veľké, a z toho dôvodu sa fotografia nedala veľmi zväčšovať. Farby, ktoré sa priviedli do šedej stupnice bežného čiernobieleho papiera nezodpovedali skutočnosti. Mnohí fotografi si určite pamätajú, že sa na našom trhu objavovali fotopapiere, ktoré boli špeciálne určené pre zhotovenie čiernobielych zväčšenín z farebného negatívu, ale výsledky neboli napriek tomu zodpovedajúce.

Vo chvíli, keď bol na trh uvedený fotopapier s premenlivou gradáciou MULTIGRADE, bol tento problém vyriešený. Papier obsahuje špeciálnu panchromatickú emulziu, ktorá dokonale prevádza farby do čiernobielej stupnice. Navyše všetky moderné farebné filmy obsahujú v emulznej vrstve špeciálnu žltú masku, ktorá veľmi pomáha pri kopírovaní na čiernobiely papier MULTIGRADE. Táto maska zaistí predĺženie expozície približne štyrikrát ako u obvyklých čiernobielych negatívov porovnateľnej hustoty. Preto aj na menej krytom farebnom negatíve je zrno ďaleko menšie a fotografia sa dá viac zväčšovať. Nenechajte sa preto zmiasť dlhšími expozičnými časmi, než s akými pracujete bežne.

Pri vlastnom kopírovaní najprv použite filter MULTIGRADE č. 3 alebo č. 4 (podľa kontrastu negatívu). Urobte skúšky expozície. Máte možnosť na jednom formáte papiera vykonať skúšku pre obe gradácie. Citlivosť k expozičnému svetlu je rovnaká. V prípade, že budete nútení použiť gradáciu 5 (málo pravdepodobné), násobte exp. číslo 2x. Výsledná fotografia prekvapí svojou hĺbkou poltónov a svojím špecifickým výrazom čiernobielej fotografie oproti farebnému originálu.

Pri spracovaní doporučujeme použiť čiernobielu vývojku ILFORD MULTIGRADE, aby boli využité všetky fotochemické vlastnosti materiálu. Všeobecne platí, že lepšie výsledky dosiahnete z negatívov s vyšším krytím ako z negatívov podexponovaných.

Papiere si môžete kúpit tu

Image 2

Predchádzajúci diel